Truede danske dyr.

En del af de danske dyr er truede. Nogle er helt forsvundet, mens mange andre er i fare for at forsvinde.

Der er udkommet en ny rødliste - kaldet Den danske Rødliste 2005.
Rødlisten viser, hvilke dyr og planter der er truede i Danmark. Den nye rødliste erstatter den tidligere rødliste, som var fra 1997.
Med den nye rødliste er der kommet nye inddelinger af truede dyr. Inddelingerne kaldes trussels-kategorier. Mange dyr har fået ny placering.

Det er ikke alle dyregrupper, som er på den nye rødliste endnu. Pattedyr og fisk er ikke med. Men de kommer på listen senere.

Arbejdet med at lave Den danske Rødliste 2005 tager lang tid. Derfor er der ikke altid overensstemmelse mellem Den danske Rødliste 2005 og naturen.

For eksempel står vandrefalken på rødlisten som forsvundet, men den er faktisk begyndt at yngle i Danmark igen.
vi kan desværre ikke fjerne vandrefalken fra kategorien "Forsvundet". Vi er nødt til at holde os til den officielle rødliste.

Nedenunder kan du se, hvilke dyr som er truede.

Hvis du vil have hele listen med dyr, som er truede, skal du gå ind på Skov- og naturstyrelsens hjemmeside www.sns.dk.

De truede dyr i Den danske Rødliste deles i 5 grupper.

  • Forsvundet
  • Kritisk truet
  • Moderat truet
  • Sårbar
  • Næsten truet
   

Forsvundet (RE, regionally extinct)   

Dyr i denne gruppe er dyr, som er forsvundet fra Danmark, og som ikke har ynglet her i landet i mange år.

Det kan godt være, at de kommer på besøg en gang imellem, men det er meget få, og det sker meget sjældent.


   

Kritisk truet (CR, critically endangered)   

Nogle dyr er kritisk truede. Dyr fra denne gruppe findes stadig i Danmark. Der er dog stor fare for, at de forsvinder meget snart, hvis vi ikke passer rigtig godt på de steder, hvor de lever.

   

Moderat truet (EN, endangered)   

Dyr i denne gruppe findes også i Danmark, men der er fare for, at de forsvinder, hvis vi ikke passer på deres levesteder. Disse dyr har bedre chancer end dyrene under Kritisk truet.

   

Sårbar (VU, vulnerable)   

Sårbare dyr klarer sig egentlig meget godt, men der er fare for at de uddør, hvis der ikke passes godt på deres levesteder.

Der kan godt være mange individer af et dyr et bestemt sted i Danmark, men de er alligevel sårbare, fordi de kun findes få steder her i landet.

   

Næsten truet (NT, near threatened)   

Dyrene i denne liste findes mange steder i Danmark. Nogle af dem er dog i ret stærk tilbagegang. Vi skal holde øje med dem og sørge for, at deres levesteder ikke tager skade.


Kommentarer